Již 15 let stavíme a budujeme vše co je třeba.

Servis Oken

Proč provádět servis oken a dveří ?

U každé cennější věci, kterou chcete používat delší dobu a prodloužit její životnost, je potřeba pravidelný servis a údržba. Navíc, pokud je to výrobek, jako jsou okna a dveře. Jedná se o výrobky, které si nepořizujeme každý den, měsíc ani rok. Když už se rozhodneme pořídit si nová okna a dveře, tak přinejmenším od tohoto požadujeme elegantní design, dobré tepelně izolační vlastnosti a vynikající těsnost proti povětrnostním vlivům ( déšť, vítr…), snadnou funkci otvírání, zavírání a v neposlední řadě bezpečnost proti nenechavcům a zlodějům, kterou zabezpečuje celoobvodové kování.

Aby Vám tedy okna co nejdéle sloužila a plnila dlouhodobě vaše požadavky je potřeba se o tyto výrobky pravidelně starat.

Údržba je ve své podstatě nenáročná, ale nesmí se zanedbat. Nejzranitelnější část je celoobvodové kování, které zabezpečuje hlavní funkci okna. Nenamazané a neseřízené kování může způsobit budoucí uživatelské problémy.

Výrobci kování doporučují 1x ročně namazat celoobvodové kování a nejméně 1 x za 3 roky provést kontrolu stavu a celkového chodu kování . Pokud se nachází okna v prašném nebo jinak zatíženém prostředí, je nutné provádět čištění kování v pravidelných intervalech. Částečky nečistot vniklé do funkčních ploch kování mohou způsobit předčasné opotřebení kování a ovlivnit jeho funkci. Pravidelným ošetřováním se zachovává lehký chod kování a zároveň se chrání kování před předčasným opotřebením.

V neposlední řadě je však také nutná péče o těsnění oken a to pravidelným ošetřováním. Pokud těsnění nebudete ošetřovat, tak po několika letech ztvrdne, zpuchří a přestane plnit svou tepelně izolační funkci.

 

Základní kompletní servis oken ( dveří) zahrnuje :

–  profesionální seřízení celo-obvodového kování jednotlivých okenních (dveřních)  křídel

–   nastavení optimálního přítlačného sevření ( těsnosti )

–   utažení kliček

–   kompletní kontrola šroubových spojů, celkové   ho chodu kování

–   mazání univerzálním mazivem všech pohyblivých částí celo-obvodového kování

–   upozornění na zjištěné skryté závady a návrhy řešení oprav

 

 
Ceny servisních prací : (základní kompletní servis )

1 ks okenního křídla 120,- Kč

1 ks dveřního křídla 190,- Kč

1 ks posuvných dveří 350,- Kč

 ( uvedené ceny bez DPH )

 
Stranové seřízení horního a spodního závěsu. 

 
Výškové seřízení celého křídla vůči rámu. 

 
Stranové seřízení celého křídla vůči rámu 

 
Seřízení přítlaku štulpového křídla 

 
Seřizování přítlaku křídla na spodním pantu. 

 
Seřízení obvodových přítlaků 

 
Seřízení přizvedávače okenního křídla 

 
Seřízení protiprůvanové pojistky 

 
Stranové seřízení dveřního křídla 

 
Výškové seřízení dveřního křídla